مطالعات مجموعه فرهنگی برکه گرد


انتشارکتاب: چکیده سخنرانی های علمی ارائه شده در همایش معماری و شهرسازی پایدار - در شهر بندرعباس بهمن ماه 1393

کتاب حاضر چکیده سخنرانی های علمی همایش که توسط دکتر پیروز حناجی "دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران،معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی "،دکتر بحرینی "استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران "دکتر حامد مظاهریان "استادیار دانشکده معماری دانشگاه تهران ،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی "مهندس احمدی "استادیار دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی "در تاریخ 8 و 9 بهمن ماه 1393ایراد شده است .

از این رو با توجه به اهمیت موضوع و تاکید بر توسعه اصولی شهر ، به منظور ارتقا دانش کارشناسان و مدیران شهری شهرداری بندرعباس و شورای اسلامی شهر تصمیم به برگزاری همایش معماری و شهر سازی پایدار در شهر بندرعباس نمودند .


انتشار کتاب :  خلاصه طرح پژوهشی بررسی امکان سنجی استفاده از گیاهان بومی به موازات معرفی گونه های جدید پوششی مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی بندرعباس

مجری : محمد امین سلطانی پور( عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان )


انتشار کتاب : برند سازی محلات شهری بندرعباس در راستای برنامه استراتژیک فضایی شهر

مجری : شرکت مشاور مقاوم شهر ایمن


اتمام مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک هسته مرکزی و ارائه طرح اجرایی محدوده زوج و فرد در بندرعباس


اتمام مطالعات امکان سنجی گذرگاه عابر پیاده در سطح شهر بندرعباس