آدرس : گلشهر جنوبی خیابان فجر (صمدو) کوچه عدالت یک ساختمان شماره 2 معاونت ها طبقه چهارم مرکز مطالعات شهرداری بندرعباس

 

ایمیل مرکز :motaleatbacity@gmail.com